aplikacja Matura google play app store

Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje systemy organizacyjne ochrony zdrowia, dostosowując jej strukturę i działalność do potrzeb społecznych, programuje działalność placówek opieki zdrowotnej i sprawuje nadzór nad określoną instytucją (placówką) w zakresie organizacji, zarządzania, ekonomiki, wyposażenia (inwestycji), demografii i statystyki, epidemiologii, kształcenia kadr medycznych; prowadzi badania dotyczące efektywności opieki zdrowotnej i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Główne zadania:
- diagnostyka funkcjonowania systemów, placówek ochrony zdrowia i zespołów medycznych;
- nawiązywanie kontaktów (łączności) i współpracy ze wszystkimi osobami, instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w sprawowaniu opieki medycznej na danym terenie;
- prowadzenie badań rozpoznawczych dotyczących aspektów ekonomicznych, prawnych, epidemiologicznych, edukacyjnych i innych działalności opieki zdrowotnej;
- organizowanie jednostek (zespołów) zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem danych statystycznych w zakresie demografii, epidemiologii, zachorowań, zgonów i innych wskaźników zdrowotnych na podległym sobie terenie;
- podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych w podległej sobie placówce (jednostce, instytucji);
- nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległej sobie jednostce opieki zdrowotnej;
- kontrolowanie wykonania wydanych zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych przepisów normujących działanie placówek ochrony zdrowia;
- organizowanie pomocy doraźnej (instytucjonalnej, systemowej) w przypadkach zagrożeń społecznych, klęsk żywiołowych, katastrof i innych;
- nadzór nad innymi pracownikami medycznymi;
- utrzymywanie stałej łączności organizacyjnej z jednostkami administracji państwowej oraz z innymi organizacjami, instytucjami i zespołami uczestniczącymi w krajowym systemie ochrony zdrowia;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie placówkami leczniczymi ochrony zdrowia; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; - prowadzenie bada naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności