aplikacja Matura google play app store

Specjalista systemów rozpoznawania mowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się projektowaniem nowych zastosowań technologii rozpoznawania mowy; korzysta z istniejących rozwiązań technologii rozpoznawania mowy, ocenia je i wybiera najlepsze do danej sytuacji; odpowiada za implementowanie algorytmów wykorzystywanych w technologii rozpoznawania mowy.

Główne zadania:
  • tworzenie i rozwijanie oprogramowania do rozpoznawania / syntezy mowy z wykorzystaniem języków skryptowych programowania, m.in.: C / C++, Perl, Python, Java, Scheme lub Haskell;
  • prowadzenie działań w zakresie ewaluacji oraz udoskonalania systemów rozpoznawania lub syntezy mowy;
  • współpraca z innymi ekspertami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
  • kodowanie mowy z wykorzystaniem narzędzi z zakresu rozpoznawania / syntezy mowy, np. Sphinx, HTK3, Kaldi, Festival, Flite, HTS, OpenFst, ISIP, Julius itp.;
  • tworzenie transkrypcji fonematycznych i modelowanie akustyczne;
  • projektowanie i implementowanie nowych algorytmów rozpoznawania mowy oraz ulepszanie istniejących;
  • modelowanie prozodii lub normalizacji tekstu;
  • przeprowadzanie testów na jakość rozpoznawania mowy;
  • tworzenie dokumentacji technicznej;
  • prezentowanie działań i skuteczności technologii rozpoznawania mowy.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz trenowanie systemów uczących się.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności