aplikacja Matura google play app store

Specjalista fizjoterapii

Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie badań diagnostycznych umożliwiających i określających potrzebę i zakres zabiegów fizjoterapeutycznych, kinezyterapii indywidualnej, kinezyterapii ogólnie usprawniającej, terapii zajęciowej itp.;
  • wykonywanie czynności związanych z diagnostyką funkcjonalną układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego z uwzględnieniem praktycznego przeprowadzania testów wysiłkowych oraz wyznaczeniem optymalnych obciążeń treningowych;
  • zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych i dokonywanie oceny reakcji organizmu pacjenta na wykonywany zabieg;
  • dokonywanie diagnostyki radiologicznej kręgosłupa na podstawie interpretacji zdjęć Rtg pod względem czynności statycznych i dynamicznych;
  • prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  • dobieranie i dopasowywanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego pacjentów oraz sporządzanie wniosków na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • organizowanie pracy zespołu rehabilitacyjnego;
  • posługiwanie się nowoczesnymi systemami gromadzenia i przetwarzania danych;
  • prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej;
  • stałe doskonalenie swoich umiejętności poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach naukowych.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń dla członków zespołu rehabilitacyjnego; prowadzenie własnego gabinetu rehabilitacyjnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności