aplikacja Matura google play app store

Specjalista etyki biznesu

wybrane grupy: zawody ogólne

Kształtuje etyczny wizerunek w długofalowej strategii organizacji;
promuje i wprowadza standardy etyczne, dobre praktyki biznesowe, zasady społecznej odpowiedzialności, kodeks etyczny itp. określające zasady postępowania wobec współpracowników, klientów, akcjonariuszy, dostawców, doradców, świata polityki oraz opinii publicznej;
zarządza etyką biznesu w organizacji.

Główne zadania:
opracowywanie, promowanie i wdrażanie reguł etycznych w organizacji;
uświadamianie pracownikom wartości i wagi standardów etycznych stosowanych w organizacji takich jak: zwiększanie wydajności pracy, mobilizacja do współdziałania, zmniejszanie fluktuacji kadr, dobre relacje z klientami;
opracowywanie materiałów promocyjnych w wydawnictwach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących wartości etycznych pożądanych w organizacji;
poszerzanie wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych w organizacji wśród pracowników, na rynku i wśród konsumentów, w społeczeństwie oraz środowisku regionalnym;
prowadzenie badań wśród pracowników organizacji nad ich postawami wobec wartości etycznych promowanych przez firmę i na ich podstawie kształtowanie ich postaw wobec standardów etycznych;
przeprowadzanie kontroli przestrzegania wartości etycznych w organizacji;
zapoznawanie się z raportami dostarczanymi organizacji przez tajnych audytorów, zwanych tajemniczymi klientami, w celu poprawy przestrzegania standardów etycznych;
opracowywanie planów programów i kampanii społecznych promujących dobre praktyki w organizacji takich jak np. wspieranie rozwoju kobiet w życiu zawodowym i prywatnym: udogodnienia związane z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim, plany rozwoju zawodowego i przebieg kariery;
opracowywanie wewnętrznych programów szkoleń dotyczących wartości etycznych organizacji skierowanych do młodszych pracowników prowadzonych przez doświadczoną kadrę;
przygotowywanie systemu nagród i kar wzmacniających przestrzeganie wartości etycznych organizacji, m. in. takich jak: rabat na paliwo, plan oszczędnościowo-emerytalny, ubezpieczenie na życie czy możliwość zakupienia akcji pracowniczych, dodatkowe świadczenia medyczne, prawo do służbowych laptopów, telefonu komórkowego, samochodu służbowego itp.;
kontaktowanie się z mediami w przypadkach tzw. kryzysów wizerunkowych firmy (przypadki naruszania praw pracowniczych);
przeprowadzanie mediacji z byłymi pracownikami, którzy wnieśli sprawę do sądu w przypadkach naruszania praw pracowniczych i nie przestrzegania kodeksu etycznego firmy.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji pełnomocnika w zakresie dobrych praktyk biznesowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności