aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw zarządzania talentami

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za realizację procesu zarządzania pracownikami o najwyższym potencjale rozwojowym;
zajmuje się inspirowaniem pracowników do maksymalnego wykorzystywania potencjału w sposób gwarantujący korzyści dla samego pracownika, jak i firmy.

Główne zadania:
opracowywanie zasad funkcjonowania programu zarządzania talentami oraz kryteriów wyboru pracowników do programu;
określanie działań rozwojowych dla pracowników zakwalifikowanych do programu: szkolenia, studia podyplomowe, możliwość pracy w różnych jednostkach organizacyjnych i możliwość realizowania różnych obowiązków zawodowych;
tworzenie programów rozwojowych dla zdefiniowanych grup pracowników;
przeprowadzanie doboru pracowników do programu zarządzania talentami;
monitorowanie realizacji planów rozwojowych kluczowych pracowników;
monitorowanie i raportowanie efektywności działań rozwojowych;
zarządzanie budżetem i dokumentacją prowadzonych projektów rozwojowych;
koordynowanie procesu planowania sukcesji;
doradzanie kadrze zarządzającej w zakresie szkoleń i programów rozwojowych;
współpraca z dostawcami usług szkoleniowych w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości programów rozwojowych;
analizowanie dostępnych na rynku narzędzi i szkoleń wspierających proces zarządzania talentami w firmie.

Zadania dodatkowe:
nadzorowanie oraz koordynowanie procesu oceny pracowniczej w całej organizacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności