aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw wynagrodzeń

Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.

Główne zadania:
- identyfikacja charakterystycznych cech zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie czy instytucji, sytuacji na lokalnym rynku pracy i ich skutków dla systemu wynagrodzeń;
- przestrzeganie przepisów regulujących zasady i formy wynagrodzeń;
- planowanie wielkości środków na wynagrodzenia;
- projektowanie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i instytucjach poprzez określanie form wynagrodzeń, identyfikację składników wynagrodzenia, budowanie tabel płac zasadniczych, oraz projektowanie systemów premiowania i nagradzania, określanie wartości innych dopłat i dodatków;
- uczestniczenie w negocjacjach płacowych kierownictwa zakładu ze związkami zawodowymi;
- udział w pracach komisji ds. wartościowania pracy i atestacji stanowisk pracy;
- prowadzenie ewidencji i statystyki wynagrodzeń oraz kontrola ich poziomu i struktury;
- analiza efektów stosowanego systemu wynagrodzeń w sferze motywacji, lojalności, ruchu zatrudnionych, jakości i wydajności pracy itp.;
- śledzenie zmian systemu i poziomu wynagrodzeń oraz ich skutków w innych przedsiębiorstwach i instytucjach;
- inspirowanie, planowanie i uczestnictwo w doskonaleniu zakładowego systemu wynagradzania.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie zespołem pracowników


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności