aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw techniki dentystycznej

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się technikami plastycznymi stosowanymi w protetyce, implantoprotetyce, ortodoncji, traumatologii szczękowej; pracuje w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, w ośrodkach naukowo–badawczych zajmujących się techniką dentystyczną, w firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii; nadzoruje techniki projektowania konstrukcji protetycznych, ortodontycznych oraz ich wykonawstwa; wykonuje prace ortodontyczne oraz naprawy protez, obturatorów, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy itp.

Główne zadania:
  • projektowanie procesów technologicznych materiałów i urządzeń do potrzeb  techniki dentystycznej i stomatologicznej;
  • prowadzenie prac badawczych w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej oraz w ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się  techniką dentystyczną;
  • nadzorowanie technik projektowania konstrukcji protetycznych i  ortodontycznych (wytwarzanych z tradycyjnych oraz nowatorskich materiałów stosowanych w protetyce) oraz ich wykonawstwa;
  • wykonywanie uzupełnień protetycznych ruchomych i stałych;
  • wykonywanie epitez twarzowych;
  • wykonywanie szyn wybielających, relaksacyjnych, retencyjnych dla sportowców;
  • naprawianie protez (dostosowywanie płyty protezy, klamry, zębów, podświetlenia), obturatorów, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
  • wykonywanie korekt protez dentystycznych;
  • szkolenie techników dentystycznych i personelu pomocniczego w zakresie biomechaniki i biomateriałów stosowanych w protetyce stomatologicznej;
  • przestrzeganie ustawowych praw pacjentów, zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności naukowej i badawczej w zakresie protetyki stomatologicznej; prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie protetyki stomatologicznej; uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach oraz konferencjach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności