aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Bada i analizuje relacje między państwami i innymi uczestnikami życia międzynarodowego;
odpowiada za współpracę i kontakty międzynarodowe w organizacji;
opracowuje raporty w sprawach wdrażania przez Polskę zaleceń, rezolucji i programów organizacji międzynarodowych;
interpretuje informacje płynące z innych krajów;
umożliwia właściwe poruszanie się w świecie dyplomacji, polityki i gospodarki;
doradza i pomaga podejmować decyzje polityczne i gospodarcze;
negocjuje i rozwiązuje konflikty w instytucjach międzynarodowych.

Główne zadania:
analizowanie i gromadzenie stosowanych w innych państwach rozwiązań dotyczących spraw społecznych, politycznych i gospodarczych;
opracowywanie raportów w sprawach wdrażania przez Polskę zaleceń, rezolucji i programów organizacji międzynarodowych;
analizowanie projektów krajowych i dokumentów z zakresu integracji europejskiej, instrukcji dla przedstawicieli Polski uczestniczących w pracach grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej oraz opinii i stanowisk Rządu do dokumentów UE;
przygotowywanie projektów odpowiedzi do sprawozdań z realizacji postanowień międzynarodowych oraz dokumentów podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę;
obsługa gości zagranicznych w organizacji;
współpraca międzynarodowa oraz organizowanie kontaktów międzynarodowych w organizacji;
przygotowywanie syntetycznych informacji o różnych kwestiach międzynarodowych;
opracowywanie projektów odpowiedzi na kwestie dotyczące problemów międzynarodowych ważnych dla organizacji;
gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych przez organy Unii Europejskiej;
doradztwo i pomoc w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych;
analizowanie i dociekanie przyczyn konfliktów między narodami, regionami, kulturami;
negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów w instytucjach międzynarodowych.

Zadania dodatkowe:
współpraca i kontakty międzynarodowe w ministerstwach, przedsiębiorstwach i firmach krajowych oraz organizacjach pozarządowych; utrzymywanie stałych kontaktów z zagranicznymi kontrahentami przedsiębiorstw i firm.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności