aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych dostosowuje do nowych wymagań, utrzymuje i rozwija oprogramowanie systemów informatycznych.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych jest zawodem o charakterze twórczym oraz interdyscyplinarnym. Celem pracy jest konserwacja, dostosowywanie i rozwój oprogramowania będącego częścią systemu informatycznego tak, aby spełniało określone wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. W tym celu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych konsultuje z użytkownikami wymagania utrzymania i rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, analizuje wymagania, poszukuje gotowych rozwiązań, projektuje nowe funkcje oprogramowania, programuje, testuje, integruje systemy i optymalizuje pracę oprogramowania. Do zadań specjalisty należy również dokumentowanie podejmowanych działań.

Może także tworzyć i wdrażać procedury obsługi, konfiguracji i utrzymania oprogramowania. Wraz ze wzrostem wielkości zespołów lub złożoności prac oraz stopnia skomplikowania projektu występuje specjalizacja w zakresie czynności wykonywanych przy rozwoju oprogramowania, np. prac badawczych, testowania, programowania, analizowania wymagań, projektowania.

Wówczas specjalista ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych z wieloletnim doświadczeniem może pełnić funkcję głównego specjalisty i koordynować pracę wyspecjalizowanych członków zespołu rozwijającego oprogramowanie. Podczas realizacji złożonych projektów współpracuje z projektantami i analitykami. W mniejszych organizacjach oraz przy mniejszej złożoności oprogramowania zawód ten ma charakter bardziej interdyscyplinarny.

Główne zadania:
  • analizowanie i konsultowanie wymagań dotyczących utrzymania oraz rozwoju oprogramowania systemu informatycznego;
  • dobieranie oprogramowania pod kątem zadań realizowanych przez system informatyczny;
  • dostosowywanie oprogramowania systemu informatycznego z uwzględnieniem określonych wymagań;
  • organizowanie i wykonywanie testów oprogramowania systemu;
  • dostosowywanie i migrowanie oprogramowania do zmienionego środowiska sprzętowo-aplikacyjnego systemu;
  • organizowanie pracy w cyklu wydań nowych, poprawionych wersji oprogramowania systemu informatycznego;
  • prowadzenie dokumentacji oprogramowania systemów informatycznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do pracy w zawodzie specjalista ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych. Bardzo ważne w realizacji zadań zawodowych jest zdobyte wcześniej doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy, np. 251103 Projektant/architekt systemów teleinformatycznych; 251101 Analityk systemów teleinformatycznych; 251401 Programista aplikacji. Do pracy w zawodzie nie są wymagane specjalne uprawnienia. Wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość narzędzi służących do rozwoju oprogramowania danego systemu informatycznego, rozległa wiedza techniczna. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją, materiałami szkoleniowymi wideo i udział w konferencjach branżowych. Dla pracodawców ważna jest również znajomość rozwijanego systemu informatycznego oraz branży, dla której dany system informatyczny jest dedykowany.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności