aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za rachunkową obsługę funduszy inwestycyjnych;
zajmuje się przygotowywaniem wyceny portfeli inwestycyjnych oraz księgowaniem operacji dotyczących inwestycji;
kontroluje wewnętrzny obszar transakcji finansowych.

Główne zadania:
przeprowadzanie kalkulacji wartości, tj. sporządzanie wyceny składowych lub całości wartości aktywów netto;
rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu inwestycyjnego na całą wartość danego funduszu;
analizowanie danych pozafinansowych dotyczących funduszy inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wycenę aktywów funduszu;
wycenianie inwestycji na podstawie porównań rynkowych oraz wycenianie przedsiębiorstw na potrzeby realizacji transakcji fuzji i przejęć;
sporządzanie miesięcznych zamknięć funduszu;
sporządzanie raportów okresowych;
tworzenie i zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego m.in. poprzez wykorzystanie modelu CAPM;
dokonywanie pomiaru efektywności zarządzania wartością inwestycji;
sporządzanie raportów z wykrytych błędów i aktywne uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań mających na celu usunięcie powstałych błędów;
podejmowanie działań i proponowanie rozwiązań w celu usprawnienia procesu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Zadania dodatkowe:
projektowanie baz danych i tematycznych hurtowni danych raportowo-analitycznych; aktywne uczestniczenie w testach systemowych aplikacji do wyceny funduszy inwestycyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności