aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw public relations

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw public relations kreuje spójny i korzystny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej.
Specjalista do spraw public relations kształtuje korzystny, spójny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Prowadzi z nimi dialog, w którym ważna jest informacja zwrotna. Do jego zadań należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji. Przygotowuje m.in. materiały promocyjno-komunikacyjne, komunikaty prasowe, inicjuje publikacje w mediach, organizuje konferencje prasowe i inne wydarzenia (z ang. eventy), pokazujące organizację, markę lub osobę w dobrym świetle, a przekazywane informacje są prawdziwe, uczciwe i sprawdzalne. Specjalista do spraw public relations zapobiega sytuacjom niekorzystnym dla wizerunku oraz rynkowej i społecznej pozycji organizacji, marki lub osoby publicznej. W sytuacji kryzysowej podejmuje szybkie i skuteczne działania (zarządzanie sytuacją kryzysową), mające na celu utrzymanie lub odbudowanie dobrego wizerunku.

Główne zadania:
  • przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii związanych z miejscem pracy specjalisty ds. public relations;
  • analizowanie rynku pod kątem oferty organizacji, osoby publicznej, promocji marki;
  • kreowanie działań wzmacniających wizerunek marki, organizacji, osoby publicznej;
  • doradzanie z zakresu strategii wizerunkowej;
  • komunikowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne w celu zbudowania dobrych relacji;
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych i komunikatów prasowych;
  • organizowanie konferencji prasowych i eventów;
  • analizowanie skuteczności podejmowanych działań PR w celu utrzymania spójnego wizerunku firmy;
  • monitorowanie mediów i analiza danych pod kątem szans lub zagrożeń dla wizerunku;
  • zapobieganie kryzysom zagrażającym wizerunkowi marki lub organizacji i zarządzanie sytuacją kryzysową.


Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista do spraw public relations niezbędne jest wyższe wykształcenie, na przykład uzyskanie specjalizacji PR oferowanej często na kierunkach społecznych i humanistycznych (np. zarządzanie i marketing, politologia, ekonomia oraz dziennikarstwo). Pracodawcy cenią też odbyte staże lub praktykę zawodową, najlepiej w mediach lub strukturach PR, chęć zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, co może odbywać się na licznych kursach dostępnych na rynku. Ceniona jest znajomość języków obcych. W bardzo wielu miejscach pracy bezwzględnie niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności