aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw rachunkowości

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi rachunkowość, wykorzystuje uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych podmiotów gospodarczych i instytucji do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji.

Główne zadania:
- organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie i instytucji;dokumentacja zmian wartości majątku przedsiębiorstwa lub instytucji;
- ewidencja operacji finansowych;prowadzenie rachunku kosztów i wyników, analizowanie wyników;
- sporządzanie i analiza bilansu;
- przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz dokonywanie ich kontroli i analiz, w tym również analizy wskaźnikowej;
- opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy.

Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności