aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu zajmuje się organizacją procesów transportowych oraz opracowaniem i realizacją strategii rozwoju transportu.
Zasadniczym celem pracy specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu jest planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesów transportowych. Głównymi jego zadaniami są: dobór środków transportowych do otrzymywanych zleceń i przewożonych towarów pod względem technicznym, ekonomicznym oraz formalnym, przeprowadzanie analiz i wskazywanie rozwiązań o najwyższym poziomie rentowności, monitorowanie kluczowych wskaźników procesu transportu, nadzorowanie realizowanych zleceń transportowych, współpraca z kontrahentami, nadzór nad formalno-prawnymi aspektami dokumentacji transportowej. Innym obszarem pracy w zawodzie specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu są działania ukierunkowane na rozwój, wzrost efektywności i poprawę konkurencyjności. Zadaniem specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu jest analizowanie rynku, planowanie inwestycji, wstępna ocena efektywności, współpraca w opracowywaniu strategii rozwoju, a następnie wdrażanie i ocenianie wprowadzonych rozwiązań.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
 • koordynowanie realizacji procesów transportowych;
 • dobieranie środków transportu i porównywanie kosztów zastosowania różnych wariantów;
 • nadzorowanie realizacji zleceń transportowych;
 • prowadzenie współpracy z otoczeniem w zakresie procesu transportu;
 • analizowanie i kontrolowanie kosztów procesu transportu;
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników kluczowych dla procesu transportu;
 • sporządzanie analiz i raportów związanych z oceną efektywności procesu transportu;
 • nadzorowanie dokumentacji procesów transportowych;
 • współtworzenie i realizowanie strategii rozwoju transportu;
 • analizowanie rynku usług transportowych.


Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu powinien mieć wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia, na kierunkach: transport, logistyka, zarządzanie. Zgodnie z wymaganiami pracodawców specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu powinien posługiwać się obcojęzycznym słownictwem branżowym oraz biegle obsługiwać komputer (zwłaszcza pakiety biurowe). Ze względu na fakt, że osoba wykonująca ten zawód pracuje nie tylko w pomieszczeniach biurowych, ale również w terenie, pomocne jest posiadanie prawa jazdy. Preferowane jest również doskonalenie kompetencji zawodowych na dodatkowych szkoleniach i kursach z obszaru transportu, spedycji krajowej oraz międzynarodowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności