aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się koordynowaniem procesu sprzedaży produktu lub usługi począwszy od analizy rynku i przygotowania oferty do podpisania z klientem umowy i sprzedaży produktu lub usługi; odpowiada za realizację założonych planów sprzedażowych; podejmuje działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży produktu lub usługi.

Główne zadania:
 • kreowanie polityki sprzedażowej firmy;
 • zbieranie informacji o sprzedaży danego produktu / usługi w celu dokonywania analizy rynku i oceny ofert konkurencji i sporządzanie na tej podstawie rekomendacji dot. niezbędnych parametrów oferty sprzedażowej;
 • tworzenie ofert sprzedażowych z uwzględnieniem cen rynkowych sprzedaży danego produktu / usługi oraz po sporządzaniu kalkulacji optymalnej ceny dla przygotowywanej oferty;
 • koordynowanie procesu sprzedaży produktu / usługi na rynku krajowym, np. w kanale agencyjnym oraz na rynku międzynarodowym;
 • uczestniczenie w tworzeniu i nadzorowaniu realizacji budżetów sprzedaży;
 • inicjowanie i kształtowanie długofalowych relacji z klientem indywidualnym i biznesowym oraz pozyskiwanie nowych klientów;
 • negocjowanie umów i warunków handlowych;
 • realizowanie założonych planów sprzedażowych;
 • udzielanie wsparcia technicznego przy obsłudze oferowanych produktów;
 • obsługa klientów przez cały okres procesu sprzedażowego, w tym prowadzenie ich kartotek;
 • przyjmowanie reklamacji i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przy reklamacjach;
 • przygotowywanie dziennych i miesięcznych raportów ze sprzedaży w odniesieniu do prowadzonej polityki handlowej i marketingowej.


Zadania dodatkowe:
reprezentowanie firmy na imprezach branżowych oraz prowadzenie prezentacji danego produktu / usługi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności