aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

wybrane grupy: zawody ogólne

Wspomaga kierownictwo przedsiębiorstwa w procesie organizacji, rozwoju produkcji przemysłowej oraz w procesie opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych; współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi w projektowaniu procesów zarządzania w działach produkcyjnych; uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa; przeprowadza audyty technologiczne; poszukuje partnerów biznesowych do realizacji przedsięwzięć z zakresu organizacji i rozwoju przemysłu; pomaga w pozyskiwaniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych.

Główne zadania:
 • opracowywanie strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa, w tym uczestniczenie w opracowywaniu całościowych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów technologicznych;
 • przeprowadzanie analizy strategicznej, analizy rynku oraz analizy finansowej w zakresie między innymi otoczenia, zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, jego sytuacji rynkowej, finansowej i społecznej itp. pod kątem organizacji i rozwoju produkcji przemysłowej;
 • identyfikowanie technologii kluczowych dla rozwoju produktu, przedsiębiorstwa i branży;
 • analizowanie rynku potencjalnych dostawców technologii;
 • planowanie, organizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem założonych planów produkcyjnych;
 • poszukiwanie źródeł finansowania projektów rozwoju technologii
  w przedsiębiorstwach;
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu organizacji i rozwoju technologicznego, w tym współpracowanie
  z jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 • negocjowanie umów i warunków handlowych w ramach projektów inwestycyjnych;
 • uczestniczenie w tworzeniu i nadzorowanie realizacji budżetu działu produkcji;
 • realizowanie założeń planów produkcyjnych i przygotowywanie raportów
  z realizowanych zadań (dziennych, miesięcznych, kwartalnych itp.);
 • doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych i transferu technologii oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych;
 • udzielanie wsparcia technicznego przedsiębiorstwom przy obsłudze działań marketingowych i sprzedażowych;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, i przepisami bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
reprezentowanie firmy na konferencjach, imprezach branżowych oraz prowadzenie prezentacji produktów; nadzorowanie pracowników działu planowania produkcji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności