aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Realizuje politykę obsługi posprzedażowej wobec klientów krajowych i zagranicznych; buduje relacje biznesowe z lokalnymi jednostkami serwisowymi; nadzoruje reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne; analizuje przyczyny reklamacji i poszukuje rozwiązań w celu poprawy jakości produktów; monitoruje proces napraw; aktualizuje bazę reklamacji, raportów i analiz statystycznych.

Główne zadania:
 • opracowywanie wewnętrznych norm i procedur maksymalizujących wydajność i efektywność funkcjonowania działu reklamacji i zatrudnionego w nim personelu;
 • udział w ustalaniu kryteriów realizacji i optymalizacji procesów obsługi posprzedażowej oraz reklamacji towarów i usług;
 • tworzenie lub optymalizacja skutecznych programów lojalnościowych skierowanych do klienta i budowanie z nim relacji;
 • rozpatrywanie reklamacji klientów, przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na reklamacje klientów;
 • dostarczanie serwisu i pomocy technicznej dla reklamowanych produktów lub usług;
 • podejmowanie negocjacji warunków zwrotu wadliwych towarów z ich dostawcami;
 • podtrzymywanie kontaktów z klientami sklepów;
 • sporządzanie bieżącej dokumentacji obsługi posprzedażowej dotyczącej procesów reklamacyjnych;
 • aktualizowanie bazy reklamacji;
 • przygotowanie raportów i analiz statystycznych dla bezpośrednich przełożonych;
 • interpretowanie praw konsumenta i innych przepisów prawnych związanych z procesem reklamacji i obsługą posprzedażową na korzyść klienta, zapewniającymi zaufanie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku sklepu, firmy i marki produktu;
 • współtworzenie umów z dostawcami w części dotyczącej reklamacji;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami handlowymi firm produkujących towary i usługi zapewniającymi sprawny przepływ informacji o warunkach reklamacji;
 • przestrzeganie przyjętych norm jakościowych i ilościowych obsługi posprzedażowej;
 • sporządzanie raportów i statystyk, monitorowanie obiegu oraz terminowości wyjaśniania i opiniowania reklamacji;
 • zapewnienie sprawnej obsługi posprzedażowej: niwelowanie konfliktów w procesie obsługi posprzedażowej, organizowanie usług help desk oraz kontakt bezpośredni;
 • współtworzenie i weryfikacja dokumentacji technicznej obsługi posprzedażowej.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji kierownika działu reklamacji i obsługi posprzedażowej; prowadzenie szkoleń dla pracowników w celu podniesienia ich kompetencji w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w relacjach z klientami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności