aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem kampanii w mediach interaktywnych; podejmuje działania medialne w serwisach społecznościowych; odpowiada za efektywność prowadzonych kampanii i aktualizację zamieszczanych informacji promujących firmę, markę, produkt, itp.

Główne zadania:
  • kreowanie i planowanie strategii kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
  • poszukiwanie nowych kanałów komunikacji i bieżące reagowanie na aktualne trendy, w tym rekomendowanie zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych;
  • wykorzystywanie potencjału mediów interaktywnych do powiększania znajomości marki i produktów;
  • analizowanie treści w szeroko pojętych mediach społecznościowych, prowadzenie kampanii marketingu szeptanego;
  • monitorowanie i aktywne reagowanie na informacje dotyczące marek i produktów firmy w Internecie;
  • podejmowanie działań na rzecz optymalizacji prowadzonej interaktywnej kampanii, np. na Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, platformy blogowe itp.;
  • zarządzanie społecznościami interaktywnymi poprzez pisanie, redagowanie i planowanie tekstów do mediów interaktywnych, w tym także reprezentowanie firm i marek w mediach społecznościowych;
  • aktualizowanie informacji oraz tworzenie strategii komunikacyjnych w ramach mediów interaktywnych;
  • podejmowanie dyskusji na lokalnych forach oraz blogach;
  • sporządzanie analiz i raportów w zakresie efektywności prowadzonych kampanii.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie współpracy z działem obsługi klienta i działem graficznym, mediami i blogerami; animowanie społeczności lokalnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności