aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw logistyki

Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • koordynowanie i realizowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji;
 • koordynowanie procesów transportowych;
 • utrzymywanie i kontrolowanie poziomu zapasów;
 • zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych i transportowych;
 • nadzorowanie i sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych;
 • nadzorowanie i monitorowanie procesów logistycznych z dostawcami i odbiorcami organizacji w łańcuchu dostaw;
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw;
 • kreowanie nowych i optymalizowanie istniejących rozwiązań w obszarze logistyki;
 • ocenianie jakości procesów logistycznych i efektywności podejmowanych działań;
 • analizowanie i kontrolowanie kosztów logistycznych;
 • zapewnianie optymalnych i terminowych działań wszystkich funkcji logistycznych w organizacji.


Specjalista do spraw logistyki powinien mieć wykształcenie wyższe pierwszego stopnia z zakresu logistyki lub zarządzania, potwierdzone dyplomem uczelni wyższej. Powinien także posiadać wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki transportu oraz regulacji prawnych obowiązujących w transporcie. Wymagana jest znajomość języków obcych (przynajmniej jednego) oraz obsługi komputera. Osoba pracująca na stanowisku specjalisty do spraw logistyki powinna posiadać umiejętność stosowania narzędzi potrzebnych do analizowania danych oraz informacji. Ważne jest również potwierdzanie doskonalenia umiejętności na dodatkowych szkoleniach i kursach dotyczących zarządzania zapasami, projektami oraz zarządzania zmianami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności