aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii wspomaga przedsiębiorstwa w unowocześnianiu prowadzonej działalności we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii jest zawodem o charakterze doradczym, wspomagającym procesy zarządzania w przedsiębiorstwach. Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii specjalizuje się w transferze (przenoszeniu) wyników badań do praktyki gospodarczej, inicjuje i promuje rozwój technologiczny różnych podmiotów gospodarczych oraz przyczynia się do unowocześniania ich działalności poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych. Pracownik wykonujący ten zawód jest wnikliwym obserwatorem procesów rynkowych, ekonomicznych i technologicznych. Do jego podstawowych zadań należy analizowanie rynku potencjalnych dostawców i odbiorców innowacyjnych technologii, wyszukiwanie właściwych dla specyfiki danego przedsiębiorstwa nowych technologii oraz planowanie i organizowanie ich wdrażania w ramach prowadzonej działalności. Specjalista w tym zakresie jest również odpowiedzialny za pozyskiwanie i promowanie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych w środowisku przedsiębiorstw, usług i handlu. Identyfikuje kluczowe dla danej branży i potrzeb przedsiębiorstwa technologie we współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Ponadto uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadza audyty technologiczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku poszukuje partnerów biznesowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju technologicznego oraz pomaga im pozyskać źródła finansowania projektów.

Główne zadania:
 • analizowanie rynku potencjalnych dostawców i odbiorców technologii;
 • identyfikowanie technologii kluczowych dla rozwoju produktu, przedsiębiorstwa i branży;
 • planowanie i organizowanie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych;
 • prowadzenie współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi;.
 • poszukiwanie źródeł finansowania projektów rozwoju technologii w przedsiębiorstwach;
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju technologicznego;
 • doradzanie podmiotom gospodarczym w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych i transferu innowacji;
 • promowanie nowych rozwiązań technologicznych;
 • przygotowanie materiałów do opracowania strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa;
 • realizowanie audytu technologicznego;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Od kandydata do pracy w zawodzie specjalisty do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii zwykle wymagane jest wykształcenie na poziomie wyższym pierwszego stopnia o profilu technicznym, zarządzania lub interdyscyplinarnym. Ze względu na częste wyjazdy i kontakty z klientami pożądane jest posiadanie prawa jazdy. Do wykonywania zawodu niezbędna jest znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego oraz słownictwa branżowego. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna systematycznie śledzić rozwiązania prawne i organizacyjne związane z rozwojem innowacyjności i technologii oraz doskonalić kompetencje dotyczące korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Preferowane jest również doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo m.in. w szkoleniach, seminariach i konferencjach, targach, pokazach dotyczących nowych technologii, aplikacji informatycznych, zarządzania projektami czy zarządzania zmianami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności