aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za pozyskiwanie i bieżącą obsługę najważniejszych i największych klientów firmy;
utrzymuje i rozwija relacje handlowe z kluczowymi klientami firmy;
współtworzy strategię sprzedażową i odpowiada za prowadzenie aktywnych działań sprzedażowych produktów i usług.

Główne zadania:
budowanie, planowanie i zarządzanie bazą najważniejszych i największych klientów firmy;
monitorowanie potencjału klientów na danym rynku;
pozyskiwanie kluczowych klientów dla firmy;
budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z najważniejszymi i największymi klientami firmy;
prowadzenie bieżącej obsługi kluczowych klientów w zakresie sprzedaży produktów i zapewnianie najwyższej jakości obsługi;
sprawowanie opieki nad klientami korporacyjnymi;
przygotowywanie i prowadzenie projektów sprzedażowych produktów i usług;
zarządzanie prowadzonymi działaniami sprzedażowymi, marketingowymi i promocyjnymi;
przygotowywanie ofert handlowych;
monitorowanie rynku i sytuacji gospodarczej oraz analizowanie działań sprzedażowych konkurencji w celu udoskonalenia ofert handlowych;
prezentowanie oferty firmy nowym i dotychczasowym klientom;
doradzanie klientom w zakresie oferty handlowej firmy;
prowadzenie negocjacji handlowych;
przygotowywanie umów oraz koordynowanie ich realizacji;
efektywne i racjonalne zarządzanie powierzonym budżetem;
maksymalizowanie wyników sprzedaży w długim okresie;
budowanie wizerunku firmy na rynku;
nadzorowanie pracy podległego zespołu handlowców, przedstawicieli handlowych i merchandiserów;
przygotowywanie raportów, prezentacji oraz sprawozdań z bieżącej sprzedaży i realizacji planu sprzedaży;
sporządzanie raportów marketingowych;
opracowywanie, wdrażanie i przestrzeganie procedur i standardów pracy zespołów sprzedażowych.

Zadania dodatkowe:
poszukiwanie możliwości rozwoju firmy w nowych obszarach działalności; prowadzenie szkoleń dla zespołów sprzedażowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności