aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw factoringu

Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.

Specjalista do spraw factoringu rozpoznaje potrzeby przedsiębiorstw w obszarze finansowania obrotu gospodarczego, przeprowadza wstępną analizę bieżącej sytuacji finansowej firmy i proponuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie finansowania wierzytelności.

Specjalista do spraw factoringu pełni funkcję doradczą w obszarze poprawy płynności finansowej. Celem jego pracy jest sprzedaż usług factoringowych przedsiębiorcom stosującym odroczone terminy płatności (udzielającym kredytu kupieckiego).

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska;
 • identyfikowanie klienta zainteresowanego usługą factoringu i jego wstępna weryfikacja pod kątem możliwości zastosowania usługi;
 • rozpoznawanie potrzeb klienta w zakresie finansowania obrotu;
 • przygotowywanie i prezentowanie oferty z zakresu factoringu;
 • zbieranie dokumentów finansowych, rejestrowych i obrazujących przebieg transakcji handlowych;
 • przygotowywanie aplikacji factoringowej;
 • negocjowanie ostatecznych warunków handlowych, kształtu transakcji i doprowadzenie do zawarcia umowy factoringu;
 • analizowanie rynku i monitorowanie działań konkurencji;
 • realizowanie planu sprzedaży;
 • budowanie oraz umacnianie sieci kontaktów z partnerami handlowymi (pośrednicy finansowi, brokerzy);
 • budowanie bazy potencjalnych klientów.


Specjalista do spraw factoringu powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.

Preferowany jest jeden z następujących kierunków: finanse i bankowość, ekonomia, prawo, zarządzanie. W zawodzie mogą pracować osoby posiadające doświadczenie zdobyte podczas praktyki, stażu i/lub pracy zawodowej w podmiocie świadczącym usługi factoringu.

Ze względu na częste wyjazdy do klienta pożądane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Przydatna jest znajomość języka angielskiego ze względu na możliwość spotykania się z zagranicznymi menadżerami zatrudnionymi w Polsce. Specjalista do spraw factoringu powinien posiadać wiedzę na temat aktualnych trendów gospodarczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności