aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych

Diagnozuje i opracowuje analizy poprawy warunków ergonomicznych na stanowiskach pracy;
projektuje różne obiekty techniczne: maszyny, urządzenia technologiczne, pojazdy, narzędzia, wyroby codziennego użytku, zabawki, sprzęty, budowle itd. dostosowane do wymiarów i kształtów ciała człowieka, charakteryzujące się funkcjonalnością, niezawodnością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania oraz estetyką kształtów i barw;
stosuje metody i programy komputerowe wspomagające projektowanie ergonomiczne.

Główne zadania:
diagnozowanie warunków pracy oraz ergonomiczności konstrukcji i zasad działania np.: narzędzi, maszyn, aparatów, pojazdów, sprzętu domowego oraz informatycznego oraz systemów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych;
stosowanie diagnostycznych metod i technik badawczych dotyczących ergonomii korekcyjnej;
dokonywanie pomiarów rodzajów i intensywności obciążeń człowieka podczas wykonywania prac przy użyciu środków technicznych o różnym poziomie operacyjnej samodzielności;
uczestnictwo w projektach modyfikacji lub zmian stanowisk pracy pod kątem poprawy ergonomii;
przygotowywanie analiz poprawy warunków ergonomii na stanowiskach pracy uwzględniających: antropometryczne, biomechaniczne i psychomotoryczne cechy fizyczne człowieka (wymiary ciała, zasięg rąk, pole dobrego widzenia, zdolność do odbierania i przetwarzania informacji niezbędnych do bezpiecznego dla siebie i otoczenia wykonywania pracy);
udzielanie odpowiedzi na pytanie, czy wykonywana praca nie powoduje bezpośrednich lub odległych w czasie zagrożeń dla zdrowia pracownika (np. kumulowania się skutków przeciążeń);
projektowanie różnych obiektów technicznych: maszyn, urządzeń technologicznych, pojazdów, narzędzi, wyrobów codziennego użytku, zabawek, sprzętów itd.;
projektowanie technicznych „gigantów": wielkich mostów, wysokich budynków, statków, portów, platform wiertniczych, lotnisk, autostrad z uwzględnieniem zasad ergonomii;
wspomaganie zarządzania megasystemami technicznymi i ograniczanie ich destrukcyjnych działań ubocznych za pomocą systemów komputerowych;
stosowanie do projektowania form użytkowych programów m. in. Auto i ErgoCAD - Computer Aided Design, nakładki do tego programu FANTOM generujące sylwetki i różne pozycje ciała człowieka dla różnych rodzajów populacji;
opracowaniu programów szkoleń z zakresu poprawy ergonomii stanowisk pracy;
pełnienie funkcji doradczej dla służb bhp.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń z zakresu ergonomii; prowadzenie własnego studia projektowego świadczącego usługi z zakresu projektowania form użytkowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności