aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za zarządzanie i rozwój aplikacji, w tym opracowywanie usprawnień i utrzymanie działania aplikacji;
zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem usprawnień i projektów technicznych zapewniających wymagany poziom dostępności aplikacji;
zapewnia stabilność aplikacji w systemie informatycznym.

Główne zadania:
zarządzanie pojemnością, wykorzystaniem zasobów i wydajnością aplikacji oraz podejmowanie działań na rzecz stałego rozwoju aplikacji;
zarządzanie licencjami, certyfikatami bezpieczeństwa i umowami, które są niezbędne do prawidłowego działania aplikacji;
zapewnianie dokumentacji i bazy wiedzy koniecznej do utrzymania aplikacji oraz implementowanie nowych rozwiązań w oparciu o dostępną dokumentację techniczną;
sporządzanie raportów i zestawień z poziomu danej aplikacji;
zarządzanie kosztami utrzymania aplikacji;
branie udziału w pracach związanych z wdrażaniem aplikacji, w tym przeprowadzanie testów aplikacji;
konfigurowanie aplikacji w celu jej usprawnienia;
współpracowanie z zespołami projektów IT w zakresie modyfikacji i rozbudowy aplikacji, w tym także projektowanie rozwiązań w tym zakresie.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności