aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; odpowiada za pozyskanie kandydata do pracy tymczasowej zgodnie z oczekiwaniami klienta i uzgodnionym z klientem profilem kompetencyjnym; monitoruje realizację zadań powierzonych pracownikom tymczasowym.

Główne zadania:
  • prowadzenie procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych;
  • prowadzenie i budowanie bazy danych kandydatów do pracy tymczasowej;
  • potwierdzanie wybranym kandydatom do pracy tymczasowej warunków oferty, podpisywanie z nimi umów oraz koordynowanie przepływu dokumentów niezbędnych w dokumentacji pracowniczej;
  • prowadzenie obsługi administracyjno-kadrowej pracowników tymczasowych, w tym m. in.: rozliczanie czasu pracy oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa pracy i regulacjach prawnych wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
  • koordynowanie procesu szkoleniowego zatrudnionych pracowników tymczasowych;
  • wprowadzanie pracowników tymczasowych do realizacji zadań oraz zapoznawanie ich z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w firmie w zakresie organizacji pracy;
  • nadzorowanie i kontrolowanie pracowników tymczasowych z wykorzystaniem systemów mierzących kluczowe wskaźniki jakości, efektywności, produktywności i bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania obowiązujących procedur;
  • zapewnianie odpowiedniego przepływu informacji oraz zarządzanie relacjami pomiędzy pracownikami tymczasowymi a klientem;
  • sporządzanie raportów zgodnie z wytycznymi klienta, obejmujących m.in. analizę danych na poziomie jakościowym i ilościowym w kategoriach: terminowość, ilość oraz jakość realizowanych zadań w stosunku do założonego planu oraz produktywność pracowników tymczasowych;
  • nawiązywanie i utrzymywanie stałych relacji z klientami zlecającymi prowadzenie rekrutacji pracowników tymczasowych, m.in. poprzez reprezentowanie interesów klienta, dbanie o jego wizerunek oraz utrzymywanie wysokich standardów świadczonych usług.


Zadania dodatkowe:
reprezentowanie firmy na targach pracy i innych imprezach branżowych mające na celu pozyskanie klientów. poszukiwanie mieszkań dla zatrudnionych pracowników tymczasowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności