aplikacja Matura google play app store

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania identyfikuje zagrożenia, definiuje i wdraża procedury zapewniające bezpieczeństwo oprogramowania.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania odpowiada za bezpieczne działanie oprogramowania wykorzystywanego w firmie lub instytucji. W tym celu realizuje wiele specjalistycznych zadań rozpoczynających się zwykle od zapoznania się z dokumentacją techniczną systemów informatycznych. Na tej podstawie oraz na podstawie wykonanych analiz specjalista weryfikuje projekty informatyczne pod kątem zgodności ze standardami bezpieczeństwa oraz definiuje zasady tworzenia oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa dla zespołów programistów.

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania:
  • analizuje środowisko informatyczne w celu wykrycia zagrożeń;
  • instaluje i konfiguruje różnego rodzaju programy narzędziowe do wykrywania zagrożeń, kontrolowania poprawności działania systemów informatycznych, sprawdzania wydajności wykorzystywanych programów;
  • definiuje raporty zagrożeń.
Do realizacji tych zadań niezbędna jest dobra znajomość programów monitorujących, systemów operacyjnych, systemów bazodanowych.

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania definiuje i wdraża procedury usuwające zagrożenia i poprawiające bezpieczeństwo oprogramowania; wykonuje testy bezpieczeństwa zarówno dla tworzonych, jak i eksploatowanych systemów. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania współpracuje z administratorem sieci, administratorem systemu operacyjnego oraz innymi specjalistami technologii informatycznych zatrudnionymi w organizacji.

Główne zadania:
  • analizowanie środowiska informatycznego pod kątem identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa oprogramowania;
  • opracowywanie procedur usuwających zagrożenia i poprawiających bezpieczeństwo;
  • wdrażanie procedur bezpieczeństwa oprogramowania;
  • monitorowanie oprogramowania w celu wykrycia zagrożeń;
  • raportowanie i analizowanie zagrożeń;
  • koordynowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania powinien posiadać wyższe wykształcenie techniczne pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków: informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, ekonometria, telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych. Do podjęcia pracy w zawodzie wskazane jest posiadanie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach dotyczących problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności