aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za nadzorowanie systemu zarządzania procesem zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
zajmuje się doradztwem organizacyjno-technicznym w zakresie zabezpieczeń i BHP oraz analizą zagrożeń i ryzyka występującego na stanowiskach pracy.

Główne zadania:
przygotowywanie strategii zarządzania bezpieczeństwem w organizacji oraz definiowanie ogólnych standardów jakościowych w zakresie bezpieczeństwa;
prowadzenie audytów kontrolnych i analiz stanu bezpieczeństwa: fizycznego teleinformatycznego, przeciwpożarowego, BHP, zabezpieczenia technicznego i mechanicznego na obiektach o różnym profilu użytkowania;
analizowanie zagrożeń i dokonywanie oceny ryzyka oraz formułowanie propozycji optymalizacji procesów;
proponowanie i wdrażanie rozwiązań dotyczących oceny ryzyka, kontroli i audytów zabezpieczeń;
projektowanie, wdrażanie i rozwijanie systemów monitorujących i kontrolujących poziom zabezpieczeń i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy;
wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń oraz utrzymywania bezpieczeństwa i higieny pracy;
przeprowadzanie kontroli warunków pracy wraz z oceną przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa;
opracowywanie raportów z przeprowadzonych audytów i testów bezpieczeństwa oraz dokumentacji technicznej dla wdrażanych rozwiązań;
aktywne uczestniczenie i reprezentowanie organizacji w procesie zewnętrznych audytów certyfikujących;
nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP i ppoż.;
przygotowywanie okresowych raportów i statystyk BHP i ppoż. na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
prowadzenie oraz aktualizowanie wymaganej prawem dokumentacji BHP i ppoż.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie specjalistycznych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu zabezpieczeń stosowanych na stanowiskach pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności