aplikacja Matura google play app store

Sortowacz-brakarz szkła

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z segregowaniem (brakowaniem) półfabrykatów na podstawie wymogów zawartych w normach międzyoperacyjnych lub w warunkach technicznych; sortuje wyroby gotowe ze szkła budowlanego, gospodarczego, kryształowego, opakowaniowego, technicznego według gatunków, na podstawie norm przedmiotowych lub warunków technicznych.

Główne zadania:
brakowanie - segregowanie półfabrykatów w toku kontroli międzyoperacyjnej w poszczególnych fazach przebiegu procesu produkcyjnego, za pomocą przyrządów lub specjalnych urządzeń;
segregowanie szkła płaskiego na gatunki zależnie od nagromadzenia dopuszczalnych wad masy szklanej i wad wykonania;
kontrolowanie międzyoperacyjne jakości opakowań szklanych pod względem prawidłowości ich formowania oraz obecności wtrąceń w masie szklanej, a także ostrości szwów i mikrospękań;
kontrolowanie międzyoperacyjne szkła gospodarczego w toku produkcji, na podstawie instrukcji technologicznych, pod względem wad wykonania - niewłaściwego ukształtowania wyrobów dmuchanych bądź wytłaczanych, niewłaściwej obróbki i zdobienia, odchylenia od wymaganej barwy szkła;
kontrolowanie międzyoperacyjne szkła technicznego pod względem wad masy szklanej, wad wykonania, w tym również wadliwie wykonanych kres i podziałek na naczyniach pomiarowych itp.; kontrolowanie rur szklanych według średnic i grubości ścianek;
sortowanie wyrobów gotowych ze szkła budowlanego, w tym płaskiego, opakowaniowego, gospodarczego, oświetleniowego, technicznego, przetwórstwa szkła, według parametrów PN lub obowiązujących warunków technicznych na dany asortyment wyrobów;
prowadzenie dokładnej ewidencji występujących braków na stanowiskach ich powstawania, z podziałem na wady techniczne i wady wykonania;
czyszczenie i konserwowanie narzędzi i obsługiwanych urządzeń, jak: urządzenia kontrolno-pomiarowe, polaryskopy, wzorce, szablony, kątomierze, urządzenia do mierzenia długości żłobin i ich głębokości, przyrządy do mierzenia falistości szkła, mechaniczne urządzenia do sortowania wyrobów, np. rurek, urządzenia do badania ciśnienia itp., oraz usuwanie drobnych uszkodzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności