aplikacja Matura google play app store

Sortowacz-brakarz ceramiki

wybrane grupy: zawody ogólne

Ocenia jakość półfabrykatów w ramach kontroli międzyoperacyjnej na podstawie wad określonych w normach lub w warunkach technicznych za pomocą określonych przyrządów; sortuje wyroby ceramiczne - porcelanowe, porcelitowe, fajansowe, kamionkowe, cersanitowe itp. według gatunków na podstawie norm.

Główne zadania:
kontrolowanie międzyoperacyjne procesów wytwarzania półfabrykatów ceramicznych, wykrywanie wad i ustalanie przyczyn ich powstania;
pobieranie prób metodą reprezentacyjną i przeprowadzanie kontroli jakości półfabrykatów, form, osłon itp., zgodności z obowiązującymi normami;
określanie gatunków wyrobów ceramicznych nieszkliwionych i szkliwionych niedekorowanych;
instruowanie wykonawców, wskazywanie im sposobów unikania wadliwej produkcji;
ocenianie jakości i przydatności do produkcji materiałów używanych do dekorowania wyrobów;
kontrolowanie procesów zdobienia wyrobów i wypalania dekoracji, stwierdzanie odchyleń od obowiązujących instrukcji technologicznych;
kontrolowanie jakości ceramicznej aparatury chemicznej, zbiorników, turyl magazynowych i transportowych;
przeprowadzanie badań /prób/ technicznych i kontrolowanie jakości izolatorów wysokiego napięcia;
sortowanie wyrobów ceramicznych, takich jak: płytki, porcelana elektrotechniczna, techniczna i laboratoryjna;
sortowanie na gatunki szkliwionych wyrobów ceramiki stołowej, kamionki kanalizacyjnej, kwasoodpornej, naczyń kamionkowych;
kompletowanie części armatur z ceramiki elektrotechnicznej i kamionki, wyrobów sanitarnych, aparatury chemicznej, zbiorników, porcelanowych izolatorów wysokiego napięcia i specjalnych, kompletowanie zestawów, garniturów i serwisów z porcelany, porcelitu i fajansu przed dekorowaniem i po zdobieniu;
prowadzenie dokładnej ewidencji występujących braków i miejsc ich powstawania;
czyszczenie i konserwowanie narzędzi i obsługiwanych urządzeń do kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności