aplikacja Matura google play app store

Siostra PCK

wybrane grupy: zawody ogólne

Utrzymuje codzienny kontakt ze środowiskiem: dba o stan zdrowia i zaspokajanie podstawowych potrzeb chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niezaradnych, dotkniętych wypadkami losowymi; wykonuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, opiekuńcze i załatwia inne sprawy związane z bytem podopiecznych.

Główne zadania:
dbanie o higienę pomieszczenia podopiecznego;
układanie chorego w łóżku w różnych pozycjach w zależności od stanu chorego i pomoc przy zmianie pozycji;
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń przez stosowanie odpowiednich urządzeń pomocniczych, masaż i stosowanie środków farmaceutycznych;
pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
planowanie i wypełnianie zaleceń pielęgnacyjnych wskazanych przez lekarza;
zgodnie z zaleceniami lekarza podawanie leków metodą doustną, doodbytniczą, naskórną i wziewną oraz wykonywanie prostych opatrunków;
zamawianie wizyt lekarskich i realizowanie recept;
usprawnianie chorego zgodnie z zaleceniami lekarza;
dbanie o dobry stan psychiczny podopiecznych, zapewnianie bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, zapewnianie optymalnych warunków życia w zmienionej przez chorobę czy wydarzenie losowe sytuacji;
wychodzenie z chorymi na spacer, prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych;
robienie zakupów;
pomoc przy przygotowywaniu posiłków lub przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i dietetycznymi oraz karmienie (jeśli stan zdrowia tego wymaga);
utrzymywanie w czystości sprzętów gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i kuchennych używanych przez podopiecznego;
utrzymywanie w czystości odzieży chorego oraz urządzeń sanitarnych;
palenie w piecach, przynoszenie węgla i wody (jeśli jest taka konieczność);
regulowanie opłat komunalnych podopiecznego (czynsz, świadczenia i inne zobowiązania finansowe);
eksploatację i zlecanie napraw sprzętu gospodarstwa domowego będącego własnością podopiecznego;
organizowanie czasu wolnego, dostarczanie książek i prasy;
zachęcanie i organizowanie prac ręcznych;
pomoc przy prowadzeniu korespondencji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności