aplikacja Matura google play app store

Sekretarz planu filmowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi szczegółowe notatki z działań na planie oraz sporządza ""raport z planu"" wspólnie z kierownictwem planu zdjęciowego; zgłasza kierownikowi produkcji filmu wszystkie okoliczności zakłócające prawidłowy przebieg produkcji oraz proponuje rozwiązania zmierzające do usunięcia tych trudności; uczestniczy w pracach pomocniczych w grupie zdjęciowej, zgodnie z dyspozycjami kierownika produkcji.

Główne zadania:
współpraca ze starszym asystentem reżysera przy przygotowywaniu elementów planu generalnego;
udział we wszelkich zdjęciach próbnych oraz prowadzenie szczegółowego protokołu zdjęć;
udział w zdjęciach i prowadzenie szczegółowego protokołu każdego ujęcia;
rejestrowanie wszystkich faz ruchu inscenizacji oraz rozmieszczenia rekwizytów i ich stanu w toku akcji;
prowadzenie kontroli ilości taśmy w kamerach, przy współpracy z asystentem operatora obrazu i dźwięku, oraz informowanie reżysera o ilości taśmy pozostającej do dyspozycji;
zgłaszanie kierownikowi produkcji filmu wszystkich okoliczności zakłócających prawidłowy przebieg produkcji oraz proponowanie rozwiązań zmierzających do usunięcia tych trudności;
utrzymywanie stałego zbioru fotosów, fotografii własnych i odcinków taśmy z wykonanych ujęć;
służenie szczegółową informacją z zakresu wykonanych już ujęć: reżyserowi, operatorowi, rekwizytorowi, garderobianym czy aktorom;
nadzór nad prawidłowym oznakowaniem i synchronizacją ujęć na planie;
współpraca z montażystą w zakresie merytorycznych i porządkowych spraw montażowych;
udział w nagraniach muzycznych i dźwiękowych oraz prowadzenie protokołów z nagrań;
wykonywanie wszelkich prac zlecanych przez reżysera czy kierownika produkcji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności