aplikacja Matura google play app store

Scenograf

Opracowuje projekt oprawy plastycznej, udziela reżyserowi konsultacji w zakresie ogólnych założeń artystycznych; uzgadnia z nim koncepcję plastyczną i dostosowuje ją do ogólnej twórczej koncepcji dzieła; wykonuje osobiście, względnie ustala wytyczne wykonania prac i dzieł z zakresu oprawy dekoracyjnej.

Główne zadania:
- udzielanie reżyserowi konsultacji w zakresie ogólnych założeń artystycznych dzieła;
- uzgadnianie z reżyserem koncepcji plastycznej i dostosowywanie jej do ogólnej twórczej koncepcji dzieła;
- szczegółowe przestudiowanie scenariusza i związanego z nim materiału dokumentacyjnego oraz ewentualna współpraca z reżyserem przy tworzeniu scenopisu;
- wykonywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu szkicowej lub technicznej dokumentacji projektowej oprawy dekoracyjnej;
- współpraca z pracownią projektów dekoracji przy tworzeniu dokumentacji techniczno-roboczej budowy dekoracji;
- współpraca przy opracowywaniu szczegółów planu generalnego oraz weryfikowanie wspólnie z kierownikiem produkcji kosztów wstępnych oprawy scenograficznej;
- wykonywanie osobiste lub nadzorowanie wykonania prac i dzieł z zakresu oprawy dekoracyjnej przez współpracowników lub zleceniobiorców;
- wypożyczanie gotowych elementów dekoracyjnych (środków inscenizacyjnych) oraz uczestniczenie w ich odbiorze;
- sprawowanie nadzoru nad przebiegiem budowy dekoracji, wykonaniem rekwizytów i innych elementów inscenizacyjnych;
- dostosowywanie koncepcji twórczych i działań dotyczących scenografii do środków finansowych przeznaczonych na realizację dzieła;
- pomaganie w wycenie wynajmowanych rekwizytów oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów operacji gospodarczych w zakresie oprawy plastycznej;
- przestrzeganie zatwierdzonych terminów i dążenie do zmniejszenia kosztów scenografii, bez obniżenia artystycznych wartości dzieła.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności