aplikacja Matura google play app store

Sanitariusz szpitalny

wybrane grupy: zawody ogólne

Udziela pomocy personelowi szpitalnemu w pielęgnowaniu chorych, dba o czystość chorych, pomaga przy ich transporcie, w przygotowaniu do operacji, w jej przeprowadzeniu, utrzymuje w czystości i porządkuje sale chorych oraz inne pomieszczenia szpitalne.

Główne zadania:
mycie chorego i inne zabiegi higieniczne (czesanie, masaż, ścielenie łóżek, dostarczanie i podawanie posiłków);
udzielanie pomocy lekarzowi i pielęgniarce w przeprowadzaniu badania - układanie i utrzymywanie chorego w wymaganej pozycji;
transportowanie chorego np. z izby przyjęć do właściwego oddziału, na salę pooperacyjną, przenoszenie chorego na łóżko, na wózek, nosze lub na stół operacyjny;
transportowanie leków i materiałów opatrunkowych;
odnoszenie materiałów do badań laboratoryjnych i wyników badań do oddziałów szpitalnych;
pomoc w przygotowywaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego (zabiegi higieniczne, usunięcie zbędnych przedmiotów itp.);
przygotowywanie sali operacyjnej (sprzątanie sali, kontrola stołu operacyjnego, butli tlenowych, ustawianie stojaków na kroplówki i stolików na narzędzia);
pomoc instrumentariuszce i lekarzowi podczas mycia chirurgicznego rąk i ubierania poprzedzającego zabieg operacyjny;
ustawianie podczas operacji kąta nachylenia stołu operacyjnego, regulacja oświetlenia, podawanie środków opatrunkowych i narzędzi;
prace porządkowe na bloku operacyjnym (mycie pomieszczeń, sprzętu, aparatury, okien, przygotowywanie materiału do sterylizacji);
udzielanie pomocy pielęgniarce w pracach typu: wykonywanie gazików, sączków, serwetek, układanie bielizny itp.;
udzielanie pomocy pielęgniarce i lekarzowi w czasie wykonywania opatrunków gipsowych oraz porządkowanie, mycie i usuwanie części opatrunków, gipsu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności