aplikacja Matura google play app store

Sadownik

Planuje i wykonuje prace związane z uprawą drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych w celu uzyskania owoców na sprzedaż.

Główne zadania:
- określanie rodzaju i ilości produkcji roślin sadowniczych z uwzględnieniem przydatności gleb i klimatu lokalnego oraz możliwości zbytu;
- planowanie nasadzeń, kwater, dróg i miejsc poboru wody;
- przygotowywanie gleby pod plantacje przez odpowiednie nawożenie, stosowanie przedplonów, orkę, bronowanie;
- zakup sadzonek i ich sadzenie;
- budowanie konstrukcji nośnych dla niektórych drzew i roślin prowadzonych szpalerowo, np. jeżyn bezkolcowych, malin, winorośli;
- pielęgnacja roślin posadzonych i owocujących przez odpowiednie cięcie i formowanie, odchwaszczanie międzyrzędzi, nawożenie, nawadnianie, ochronę przed chorobami i szkodnikami itp.;
- prowadzenie zbioru owoców;
- przechowywanie owoców do czasu ich sprzedaży;
- przygotowywanie owoców do sprzedaży, tj. kalibrowanie i sortowanie zgodnie z normami;
- pakowanie owoców i ich dostarczanie do punktów skupu oraz sprzedaży;
- konserwowanie budynków gospodarczych, maszyn i urządzeń.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie produkcji materiału szkółkarskiego do nasadzeń sadowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności