aplikacja Matura google play app store

Rzeczoznawca samochodowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Na zlecenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przeprowadza ocenę stanu technicznego pojazdów, określa ich wartość i wykonuje kosztorysy napraw pojazdów w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.

Główne zadania:
gromadzenie dokumentów i ekspertyz niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego pojazdów w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi;
dokonywanie oględzin po wypadkach komunikacyjnych: identyfikowanie pojazdu, sporządzanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń pojazdu, wykazu części nadających się do naprawy oraz ilość części koniecznych do wymiany;
analizowanie szkód komunikacyjnych, usterek i awarii pojazdów oraz stanu technicznego pojazdów w celu przeprowadzania ich wyceny;
wydawanie opinii z zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach samochodowych;
sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów oraz przeprowadzanie weryfikacji kosztorysów wykonanych w warsztatach samochodowych;
obsługa programów do kosztorysowania oraz obsługiwanie internetowych platform szkodowych;
wydawanie opinii o sposobie naprawy uszkodzeń pojazdu, o stanie technicznym pojazdu oraz dotyczących prawdopodobieństw zderzeń;
współpraca z instytucjami rzeczoznawczymi, niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi i firmami ubezpieczeniowymi.obsługa klientów w ramach prowadzonej działalności rzeczoznawczej.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie badań diagnostycznych pojazdów, np. badanie układu hamulcowego, zużycia paliwa, pokryć lakieru samochodowego, ustawienia świateł, sprawdzanie ciśnienia w kołach, poziom oleju silnikowego oraz badanie skuteczności amortyzatorów itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności