aplikacja Matura google play app store

Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

wybrane grupy: zawody ogólne

Na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, pobiera próbki artykułów rolno-spożywczych do badań i/lub ustala klasy jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, świeżych ryb i tusz zwierząt rzeźnych w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.

Główne zadania:
pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych oraz zabezpieczanie próbek;
ustalanie klas jakości świeżych owoców i warzyw (na podstawie losowo pobranych próbek) poprzez ocenę ich cech charakterystycznych dla danej odmiany, ocenę dojrzałości, wielkości, jednorodności, spełniania minimalnych wymogów dotyczących jakości (owoce/warzywa bez uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych przez szkodniki, zdrowe, czyste, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków), z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wadliwości;
ustalanie kategorii wielkościowej danego gatunku ryb poprzez ważenie oraz klasy świeżości ryb poprzez ocenę ich wyglądu i barwy, zapachu, tekstury tkanek i umięśnienia, stanu oprawienia i uszkodzeń;
ustalanie klas jakości tusz wieprzowych w systemie EUROP (po uboju) na podstawie oszacowanej zawartości chudego mięsa w tuszy poprzez pomiar grubości słoniny i mięśnia grzbietu (przy użyciu zatwierdzonych do tego celu aparatów) oraz ustalanie masy tusz;
ustalanie klas jakości tusz wołowych w systemie EUROP (po uboju) poprzez wizualną ocenę stopnia wykształcenia mięśni i stopień otłuszczenia tuszy oraz ustalanie masy tusz;
sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności, zawierającego informacje określone w przepisach, oraz przekazywanie go podmiotowi, w której te czynności były wykonywane.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności