aplikacja Matura google play app store

Rolnik upraw polowych

Rolnik upraw polowych prowadzi produkcję roślinną w warunkach polowych.
Rolnik upraw polowych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy rolnika upraw polowych jest osiągnięcie najwyższych plonów uprawianych roślin, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produkcji i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska. Wykonując zadania zawodowe rolnik upraw polowych prowadzi i obsługuje pojazdy, maszyny i narzędzia rolnicze do uprawiania gleby, nawożenia, sadzenia, siewu, pielęgnowania, ochrony roślin, zbierania i przechowywania plonów. W celu ochrony uprawianych roślin stosuje preparaty chemiczne. Transportuje zebrane płody rolne, wyładowuje zbiory do magazynu lub suszarni. Zestawia ciągniki z maszynami rolniczymi (agregatuje), naprawia je i konserwuje używane maszyny rolnicze. Praca rolnika upraw polowych wymaga umiejętności planowania i wykonywania zadań związanych z uprawą roli.

Główne zadania:
  • dobieranie zabiegów uprawowych do wybranej rośliny, w tym metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów;
  • wykonywanie zabiegów uprawowych zgodnie z technologią;
  • planowanie/obliczanie odpowiedniej ilości i jakości materiału siewnego i nawozów do planowanych upraw;
  • planowanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem czynników meteorologicznych wpływających na plonowanie roślin uprawnych;
  • wykonywanie siewu i nawożenia mineralnego i organicznego;
  • dobieranie narzędzi uprawowych w zależności od rodzaju gleby i technologii uprawy danej rośliny;
  • obsługiwanie sprzętu i maszyn rolniczych stosowanych w pracach polowych;
  • zbieranie i składowanie plonów;
  • prowadzenie dokumentacji upraw polowych;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.


Rolnik upraw polowych powinien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunkach rolniczych lub potwierdzone kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych. Możliwe jest przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Dodatkowo rolnik upraw polowych powinien posiadać prawo jazdy kategorii T, uprawnienia do kierowania maszynami rolniczymi wolnobieżnymi oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów stosowania środków ochrony roślin. Powinien brać udział w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych przez ośrodki doradztwa rolniczego i instytucje szkoleniowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności