aplikacja Matura google play app store

Rolnik upraw mieszanych

Planuje i wykonuje zabiegi związane z prowadzeniem określonych kombinacji upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz zbiorem płodów z przeznaczeniem na sprzedaż.

Główne zadania:
- podejmowanie decyzji dotyczących kierunków i wielkości upraw;
- kupowanie nasion, sadzonek, materiału szkółkarskiego, nawozów, środków ochrony roślin i innych niezbędnych artykułów;
- inwestowanie (lub dzierżawienie) w ziemię, budynki gospodarcze, sprzęt i maszyny;
- wykonywanie prac związanych z przygotowaniem gleby pod uprawy rolne i ogrodnicze, sianie, sadzenie, pielęgnowanie uprawianych roślin, drzew, krzewów, materiału szkółkarskiego oraz zbieranie płodów;
- uprawianie roślin ogrodniczych pod osłonami oraz produkowanie sadzonek ogrodniczych, cebulek, nasion;
- pielęgnowanie kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych w publicznych lub prywatnych parkach i ogrodach;
- magazynowanie płodów, podstawowe przetwarzanie i przygotowywanie ich do sprzedaży;
- odstawianie plonów do odbiorcy lub sprzedawanie produktów;
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji i kalkulacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności