aplikacja Matura google play app store

Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

Prowadzi hodowlę (produkcję) kwalifikowanych nasion i sadzeniaków roślin rolniczych: zbóż, roślin okopowych, pastewnych, przemysłowych.

Główne zadania:
- uzgadnianie z odbiorcą gatunków, odmian i stopnia kwalifikacji uprawianych (rozmnażanych) roślin oraz zawieranie umowy na odbiór (sprzedaż) produkcji;
- pobieranie próbek gleby i przekazywanie ich do stacji chemiczno-rolniczej w celu zbadania kwasowości i zawartości składników pokarmowych;
- określanie technologii uprawy oraz płodozmianu lub zmianowania;
- ustalanie ilości potrzebnych nasion, nawozów i środków chemicznych do zwalczania chwastów, chorób i szkodników;
- przygotowywanie poletek i pól pod wysiew (sadzenie) roślin z zapewnieniem odpowiedniej izolacji przestrzennej;
- nawożenie i przygotowanie roli do siewu (sadzenia) roślin;
- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych (mechanicznych i chemicznych);
- przygotowywanie plantacji do kwalifikacji wstępnej oraz zgłaszanie do kwalifikacji;
- okresowa kontrola wzrostu roślin, pojawienia się chwastów, chorób i szkodników oraz podejmowanie decyzji co do potrzeby i sposobów ich zwalczania;
- wybieranie optymalnego terminu i technologii zbioru oraz przeprowadzanie zbioru roślin hodowlanych;
- wstępna ocena jakości i ilości zebranego plonu, ustalanie potrzeby i przeprowadzanie doczyszczania nasion, sortowania ziemniaków;
- pobieranie i przesyłanie próbek do badań laboratoryjnych w celu dokonania oceny i wydania świadectwa kwalifikacyjnego;
- prowadzenie dokumentacji i kalkulacji;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń: ciągników, kombajnów, maszyn do uprawy, pielęgnowania i nawożenia, urządzeń do dosuszania, czyszczenia i sortowania.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności