aplikacja Matura google play app store

Rolnik łąkarz

Zajmuje się produkcją pasz na łąkach, jej zbiorem, konserwacją i magazynowaniem oraz produkcją zielonki na pastwiskach wraz z organizacją wypasów bydła; wykorzystuje i konserwuje urządzenia melioracyjne na łąkach i pastwiskach.

Główne zadania:
- zajmowanie się systematyczną konserwacją urządzeń melioracyjnych, nawodnieniami oraz utrzymaniem odpowiedniego poziomu wód gruntowych, współpraca ze spółką wodną;
- wykonywanie koniecznych prac pielęgnacyjnych, jak: wyrównywanie kretowisk, rozdrabnianie odchodów bydlęcych, koszenie niedojadów na pastwiskach, zwalczanie uciążliwych chwastów;
- ustalanie danych i terminów nawożenia mineralnego oraz organicznego na podstawie wyników badań gleb i doradztwa agronomicznego;
- zakupywanie potrzebnych nawozów i nawożenie użytków zielonych;
- urządzanie pastwiska dla bydła użytkowego w systemie kwaterowym lub dawkowanym za pomocą ogrodzeń elektrycznych lub stałych;
- zapewnianie wody do pojenia bydła przez budowę wodopojów lub dowożenie wody beczkowozami;
- przeprowadzanie na łąkach zbioru i konserwacji pasz, (siano, sianokiszonki, zielonki do produkcji mączki siennej);
- zwalczanie uporczywych chwastów sposobami mechanicznymi i chemicznymi (w ostateczności);
- organizowanie i prowadzenie racjonalnego wypasu bydła na pastwiskach;
- zagospodarowywanie łąk i pastwisk, na których roślinność uległa degradacji, najczęściej przez obsiewanie nasionami wartościowych traw i roślin motylkowatych;
- obsługiwanie specjalistycznych maszyn i narzędzi do prac na użytkach zielonych, przeprowadzanie drobnych i pilnych napraw.

Zadania dodatkowe:
- produkcja zielonki na potrzeby suszarni mechanicznej - na sprzedaż lub na własne potrzeby; - pełnienie funkcji opiekuna poletek doświadczalnych założonych na użytkach zielonych przez odpowiedni instytut naukowo-badawczy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności