aplikacja Matura google play app store

Rolnik chmielarz

Planuje i wykonuje prace związane z uprawą chmielu, zbiorem i przygotowaniem szyszek chmielowych do sprzedaży lub okresowego przechowywania.

Główne zadania:
 • zawieranie kontraktów z przedsiębiorstwami zapewniającymi odbiór szyszek chmielowych;
 • dobieranie gleby (pod względem kwasowości, zawartości fosforu, potasu
  i azotu) o odpowiednich parametrach i przedplonu;
 • przeprowadzanie głębokiej orki, przeprowadzanie nawożenia organicznego
  i mineralnego oraz przygotowywanie gleby do sadzenia chmielu;
 • wykonywanie konstrukcji nośnej dla chmielu;
 • nabywanie i sadzenie roślin;
 • mechaniczne i chemiczne pielęgnowanie plantacji poprzez usuwanie niepotrzebnych pędów roślin (tzw. wilków) i roślin męskich, niedopuszczanie do zapylenia kwiatów żeńskich, nawożenie roślin itp.;
 • określanie optymalnego terminu zbioru oraz przeprowadzanie zbioru ręcznie lub maszynowo;
 • sortowanie i dosuszanie surowca;
 • kontrolowanie w czasie suszenia temperatury i wilgotności powietrza;
 • usuwanie łodyg pozostałych po zbiorze szyszek i przygotowywanie plantacji do zimowania;
 • obsługiwanie ciągnika i maszyn do uprawy i pielęgnacji plantacji oraz zbioru szyszek chmielu;
 • przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenie dokumentacji i kalkulacji upraw chmielu;
 • przestrzeganie przepisów i zasad ergonomii, bhp, przepisów ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie innych pracowników; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uprawy plantacji chmielu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności