aplikacja Matura google play app store

Robotnik pracujący na rampie

wybrane grupy: zawody ogólne

Transportuje towary na rampie załadowczej, prowadzi załadunek i rozładunek samochodów oraz przekazuje towary do magazynu i odbiera z magazynu przy załadunku.

Główne zadania:
  • przenoszenie paczek i przygotowywanie palet do wysyłki;
  • rozładowywanie, załadowywanie i transportowanie ładunków i palet
    z wykorzystaniem wózków widłowych lub innych urządzeń transportu wewnętrznego z i na rampę załadowczą;
  • wykonywanie czynności porządkowych na terenie magazynu i rampy, w tym zamiatanie i mycie rampy;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji obsługiwanych urządzeń, takich jak: wózki widłowe, wózki do przewozu palet itp.;
  • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
bieżące konserwowanie obsługiwanych urządzeń transportu wewnętrznego; układanie wyładowanego towaru w magazynie pod nadzorem magazyniera.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności