aplikacja Matura google play app store

Robotnik oczyszczania miasta

wybrane grupy: zawody ogólne

Dba o porządek, czystość i estetyczny wygląd terenów miejskich, w tym także terenów zielonych; w okresie zimowym utrzymuje chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe i place w stanie umożliwiającym poruszanie się pieszych i pojazdów.

Główne zadania:
  • mechaniczne lub ręczne oczyszczanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów itp.;
  • kierowanie samojezdnym sprzętem do oczyszczania i odśnieżania ulic;
  • obsługiwanie ręcznych i mechanicznych pługów śnieżnych i czyszczarek;
  • posługiwanie się prostymi narzędziami, takimi jak miotły, grabie, łopaty, widły itp.;
  • opróżnianie koszy na śmieci i koszy na odchody zwierzęce;
  • usuwanie śmieci z trawników, skwerów, parków i poboczy dróg itp.;
  • w okresie zimowym posypywanie ulic i chodników piaskiem, solą, żwirem itp.;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie bieżących drobnych napraw koszy na śmieci.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności