aplikacja Matura google play app store

Robotnik magazynowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za wykonywanie czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem magazynu; przyjmuje i wydaje towary oraz sporządza raporty i rejestruje towar; dba o porządek na terenie magazynu.

Główne zadania:
  • przyjmowanie towarów do magazynu;
  • prowadzenie załadunku towarów na samochody lub inne środki transportu;
  • prowadzenie rozładunku i układanie towaru w magazynie;
  • transportowanie i przemieszczenie towarów wewnątrz magazynu, w tym obsługiwanie wózków jezdniowych (widłowych);
  • sporządzanie dokumentacji magazynowej;
  • zgłaszanie braków w stanach magazynowych;
  • dbanie o porządek i czystość w magazynie;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń, konserwowanie sprzętu, zgłaszanie awarii;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności