aplikacja Matura google play app store

Robotnik leśny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje podstawowe prace w leśnictwie z zakresu: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów i urządzeń leśnych w zasadzie przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń.

Główne zadania:
- wykonywanie prac w zakresie nasiennictwa: zbieranie owoców i szyszek drzew oraz krzewów, wyłuszczanie, odskrzydlanie, sortowanie i oczyszczanie nasion, składowanie, konserwacja i spedycja nasion, sprawdzanie zdolności kiełkowania;
- wykonywanie prac w zakresie szkółkarstwa: prace związane z przygotowaniem gleby, wysiew nasion, montaż i demontaż namiotów foliowych, pielęgnacja siewek, szkółkowanie, wyjmowanie sadzonek, ich sortowanie, dołowanie, formowanie oraz załadunek na środki transportowe, cięcie zrzezów, szczepienie drzew i krzewów, wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów przez odkłady;
- wykonywanie prac związanych z hodowlą lasu: ręczne sadzenie sadzonek przy zalesianiu, odnawianiu powierzchni zrębowych, wprowadzanie podszytów, poprawek i uzupełnień, pielęgnowanie gleby w uprawach (nawożenie, niszczenie chwastów), trzebieże, formowanie strzał i koron w młodnikach;
- wykonywanie prac związanych z ochroną lasu: zawieszanie tablic ostrzegawczych, grodzenie mrowisk, zawieszanie, oczyszczanie i naprawa skrzynek lęgowych, zakładanie na drzewka osłon plastikowych w uprawach i młodnikach, grodzenie upraw i młodników przed zwierzyną, zbieranie materiału do opracowywania prognozy występowania szkodliwych owadów, opylanie, opryskiwanie sprzętem ręcznym szkółek, upraw, drzewostanów oraz drewna, chemiczne zwalczanie szkodników żerujących w ziemi, wykładanie i korowanie pułapek na owady szkodliwe, obserwacje przeciwpożarowe, gaszenie pożarów w zarodku, wycinanie drzewek na pasach ppoż.;
- wykonywanie prac związanych z użytkowaniem lasu: prace pomocnicze oraz pozyskiwanie żywicy, karpiny i innych użytków ubocznych;
- wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych: konserwowanie sprzętu, kopanie i konserwowanie rowów granicznych, ustawianie znaków ostrzegawczych i płotków odśnieżnych, naprawa i konserwacja dróg leśnych, oczyszczanie poboczy, rowów przydrożnych, skarp, przepustów drogowych, zagospodarowywanie leśnych obwodów łowieckich, porządkowanie leśnych terenów rekreacyjnych, naprawa urządzeń turystycznych itp.

Zadania dodatkowe:
nadzorowanie zespołu robotników przy wykonywaniu ww. prac na określonym odcinku.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności