aplikacja Matura google play app store

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Wytwarza, konserwuje i poddaje renowacji rękodzielnicze wyroby włókiennicze tkane i haftowane, dziane i koronkarskie; obsługuje narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych.

Główne zadania:
 • przygotowywanie surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych;
 • wytwarzanie i wykańczanie rękodzielniczych wyrobów włókienniczych tkanych, haftowanych, dzianych i koronkarskich, z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 • wykonywanie prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 • wykonywanie kompozycji kolorystycznych oraz kompozycji płaskich
  i przestrzennych z zastosowaniem technik rysunkowych;
 • konserwowanie sprzętu i narzędzi do wytwarzania i konserwacji rękodzielniczych wyrobów włókienniczych tkanych, dzianych, haftowanych
  i koronkarskich;
 • lokalizowanie usterek sprzętu i narzędzi, wykonywanie drobnych napraw
  i współpracowanie z serwisantami;
 • rozróżnianie i dobieranie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów włókienniczych i określanie sposobów ich otrzymywania oraz określanie parametrów budowy wyrobów włókienniczych;
 • klasyfikowanie odpadów powstałych podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 • posługiwanie się dokumentacją technologiczną, w tym odczytywanie oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rękodzielnictwa wyrobów włókienniczych tkanych, dzianych, haftowanych, koronkarskich itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności