aplikacja Matura google play app store

Rękodzielnik wyrobów skórzanych

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się wytwarzaniem, konserwowaniem i naprawianiem wyrobów kaletniczych; określa właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych; odpowiada za prawidłowe wykonanie wyrobu kaletniczego lub kuśnierskiego zgodnie z projektem.

Główne zadania:
 • wytwarzanie, konserwowanie i naprawianie przedmiotów użytkowych, wykonanych ze skóry naturalnej, skóry sztucznej takich jak: paski, torebki, torby podróżne, portfele itp.;
 • klasyfikowanie skór ze względu na ich topograficzny układ;
 • rozpoznawanie wad i uszkodzeń skór surowych i wyprawionych;
 • przekładanie projektu wyrobu na szkic techniczny, a następnie przekładanie szkicu technicznego na szablon wykonywany z tworzywa sztucznego;
 • dokonywanie rozkroju skór i materiałów nieskórzanych na elementy wyrobów kaletniczych;
 • wycinanie wzorów ze skóry oraz wytłaczanie wzorów na elementach skórzanych;
 • dobieranie elementów zdobniczych i okuć w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrobu kaletniczego;
 • wykonywanie montażu wyrobów kaletniczych poprzez m.in. połączenie lub zszycie wyciętych elementów w całość;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń kaletniczych i kuśnierskich oraz wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających projektowanie wyrobów kaletniczych;
 • diagnozowanie nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń kaletniczych i kuśnierskich;
 • klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju skór;
 • pakowanie, przechowywanie i transportowanie materiałów i wyrobów kaletniczych;
 • prowadzenie kontroli jakości produktów, materiałów i wyrobów kaletniczych i kuśnierskich;
 • szacowanie kosztów wytwarzania wyrobów kaletniczych.


Zadania dodatkowe:
opracowywanie metod produkcji wyrobów skórzanych oraz sporządzanie dokumentacji technicznej i technologicznej wyrobów skórzanych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności