aplikacja Matura google play app store

Ręczny polerowacz szkła

wybrane grupy: zawody ogólne

Poleruje za pomocą tarcz polerskich wyroby ze szkła ołowiowego (kryształy) po polerowaniu chemicznym, kieruje zespołem pracowników.

Główne zadania:
dobieranie, przygotowywanie, wymienianie i osadzanie odpowiednich tarcz do polerowania, w zależności od rodzaju szkła i dekoracji, jak: korkowych, drewnianych, szczecinowych lub filcowych;
przygotowywanie i dobieranie pod względem granulacji materiału pasty polerskiej do polerowania i glansowania powierzchni wyrobów szklanych;
regulowanie szybkości liniowej obrotu tarczy w zależności od średnicy tarczy i szybkości obrotów wrzeciona warsztatu polerskiego;
polerowanie na wyrobach szklanych (kryształach) miejsc wymagających poprawienia powierzchni, a także usunięcia wad występujących w żłobinach szerokich i klinowych pozostałych po polerowaniu chemicznym;
ocenianie stopnia usunięcia wad;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i współpracowników;
czyszczenie i konserwowanie wrzecionowego warsztatu polerskiego oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
konserwowanie, czyszczenie i obtaczanie oraz przechowywanie ściernic tarczowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności