aplikacja Matura google play app store

Reżyser telewizyjny / radiowy

Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.

Główne zadania:
- opracowywanie artystyczne koncepcji spektaklu lub programu telewizyjnego, uzgadnianie jej z odpowiednią redakcją;
- ustalanie warunków emisji spektaklu telewizyjnego lub innego reżyserowanego programu;
- konsultacje szczegółów artystycznych i technicznych spektaklu lub programu ze współpracownikami artystycznymi: scenografem, realizatorem wizji, światła, dźwięku i operatorem kamery;
- opracowywanie scenopisu spektaklu lub programu, z uwzględnieniem wyżej wymienionych konsultacji;
- dobieranie obsady aktorskiej spektaklu teatralnego lub, w przypadku innego programu, ustalanie jego uczestników;
- uczestniczenie w doborze rekwizytów i kostiumów;
- omawianie i przyjmowanie muzycznej strony przedstawienia lub programu;
- planowanie i prowadzenie prób aktorskich - pod kątem analizy tekstów;
- budowanie sytuacji scenicznych z uwzględnieniem montażu kamerowego;
- czynny udział w realizacji programu w studio i poza nim;
- obecność i współpraca w czasie montażu spektaklu lub programu, podejmowanie decyzji mających wpływ na artystyczny poziom programu, zależny również od montażu;
- odbiór (kolaudacja) zmontowanego spektaklu lub programu lub wprowadzanie korekt niezbędnych z artystycznego punktu widzenia.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu reżyserii telewizyjnej; - reżyserowanie przedstawień teatralnych oraz słuchowisk radiowych; - reżyserowanie filmów telewizyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności