aplikacja Matura google play app store

Reżyser teatralny

Współtworzy sztukę teatralną, kieruje realizacją przedstawień teatralnych, określając ich idee (temat), dokonując wyboru tekstu lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne dotyczące doboru osób (autorów, aktorów), angażowanych do zadań scenicznych.

Główne zadania:
 • wybieranie tekstu, gotowego scenariusza lub pisanie scenariusza sztuki teatralnej;
 • uczestniczenie w procesie pozyskiwania finansowania przedstawienia teatralnego;
 • wykonywanie prac przygotowawczych, tj. studia zależne od tematyki sztuki (historyczne, obyczajowe, fachowe. itp.), dokumentowanie, konsultowanie, próbne odgrywanie fragmentów sztuki itd.;
 • analizowanie wybranego dzieła i adaptowanie tekstu wybranej sztuki;
 • dobieranie odpowiedniej techniki artystycznego wyrazu;
 • określanie scenopisu, tj. środków wyrazu, rozwiązań inscenizacyjnych
  i technicznych dla całości przedstawienia i jego poszczególnych fragmentów (sekwencje, sceny);
 • dobieranie współrealizatorów, aktorów i odtwórców (statystów) oraz innych współpracowników twórczych i pomocniczo-twórczych a następnie kierowanie ich pracą, m.in. podział czynności, wyznaczenie zadań i trybu ich wykonania, inspirowanie, instruowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy;
 • rozpatrywanie propozycji, wniosków, opracowań przedstawianych przez współpracowników, zespół teatralny itp.;
 • przyjmowanie etapowych i całościowych wyników prac twórczych
  i pomocniczo-twórczych (np. projektów i gotowych dekoracji, kostiumów, charakteryzacji, muzyki itp.);
 • współdziałanie przy opracowywaniu planów kampanii reklamowej przedstawienia teatralnego, wybieranie materiałów reklamowych
  i informacyjnych;
 • uczestniczenie w premierze sztuki teatralnej i w spotkaniach z publicznością, festiwalach, konferencjach i naradach;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie dydaktyki przedmiotów kierunkowych reżyserii teatralnej w uczelniach, studiach zawodowych, na kursach itp.; reżyserowanie przedstawień telewizyjnych i radiowych; zasiadanie w jury przeglądów i festiwali sztuk teatralnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności