aplikacja Matura google play app store

Reżyser dźwięku

Sprawuje nadzór artystyczny nad nagrywaniem dźwięku, odpowiada za realizację idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, dba o jakość artystyczną strony dźwiękowej, przy współpracy z reżyserem, kompozytorem, dyrygentem oraz operatorem dźwięku.

Główne zadania:
- udział w przygotowywaniu scenopisów dzieła (widowiska) lub dokładne studiowanie scenopisów i zgłaszanie uwag reżyserowi;
- udział w opracowywaniu koncepcji artystycznej spektaklu lub programu telewizyjnego;
- omawianie i przyjmowanie z udziałem reżysera muzycznej strony przedstawienia lub programu;
- udział w ustalaniu obsady grupy dźwiękowej;
- udział w doborze sprzętu do nagrań;
- udział w dokonywaniu playbacków w porozumieniu z kompozytorem i dyrygentem;
- dobór i przegrywanie lub nagrywanie efektów dźwiękowych;
- dobór i przegrywanie lub nagrywanie ilustracji muzycznej;
- montaż elementów muzyczno-dźwiękowych zgodnie ze scenopisem;
- udział w próbach kamerowych, ustalanie pozycji mikrofonów w porozumieniu z reżyserami wizji i obrazu;
- dokonywanie nagrań dialogowych i dźwiękowych przy jednoczesnym wgrywaniu innych elementów muzyczno-dźwiękowych;
- wgrywanie elementów muzyczno-dźwiękowych do gotowego nagrania magnetycznego w czasie elektronicznego montażu obrazu lub po dokonaniu montażu.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie pracy muzyka solisty lub członka różnego rodzaju zespołów muzycznych, specjalizujących się w jednym lub kilku rodzajach muzyki, w których przewidziany jest udział instrumentu, na którym gra; - praca w charakterze pedagoga w zakresie swojej specjalności; - kierowanie zespołem muzyków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności